Pareigybės pavadinimas Pareigybių (etatų) skaičius

2019 m.

2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius 2020 m. 2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1,5 1686,17 1,5 1601,60
Mokytojas 7 1179,12 7,7 1314,51
Vyresnieji mokytojai 14,5 1272,48 13,75 1397,95
Mokytojai metodininkai 21 1652,69 20,92 1585,09
Mokytojai ekspertai 4 2078,88 3,72 1708,96
Koncertmeisteriai 2,7 755,43 1,1 795,52
Valytoja 5,25 555,33 5,25 607,20