Alytaus muzikos mokyklos vadovų 2020 m. gruodžio mėn. darbotvarkė

2 d.  9.00 val. Respublikinė muzikos ir meno mokyklų mokytojų konferencija „Muzikos mokyklų aktualijos Lietuvos suvalstybintos muzikos mokyklos 100-mečio kontekste“. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Virtuali aplinka.

3 d.  15.00 val. Vidinio muzikalumo ir artistiškumo ugdymo renginys „Koncertinė praktika-pamoka“. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyra.

7−23 d. Alytaus muzikos mokyklos mokinių kontroliniai koncertai-atsiskaitymai (įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas). Internetinio socialinio komunikavimo programa Microsoft Teams.

8 d.  15.00 val. Virtualus Alytaus muzikos mokyklos mokinių koncertas „Muzikuokime kitaip“. Dalyvauja mokiniai muzikuojantys ansambliuose. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyra.

10 d.  15.00 val. Tradicinis XX Styginių instrumentų skyriaus mokinių Lietuviškos muzikos festivalis „Graži tu mano…“, III dalis. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyra.

22 d.  15.00 val. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl 2020 m. Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų veiklos rezultatų apžvalgos. Nuotoliniu būdu.

22 d.  15.00 val. Virtualus Alytaus muzikos mokyklos mokytojų Naujametinis koncertas „Senuosius metus palydint“, skirtas miesto visuomenei. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyra.

29 d.  16.00 val. Visuotinis mokytojų susirinkimas. Internetinio socialinio komunikavimo programa Microsoft Teams.